Genel

Doğru Psikolog Seçimi

Bursa Psikolog

Doğru Psikolog Seçimi

Hangi Özellikte Psikolog Seçmek Gerekir ?

Herkes, hayatının en az bir döneminde çeşitli psikolojik sorunlarla karşı karşıya gelir. Bu durumda bireylerin günlük yaşamlarında konforlu ve huzurlu olabilmeleri için profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle kendisi, ailesi ya da çocukları için en doğru psikolog arayışına girer.

Doğru psikolog seçimi için ilk dikkat edilmesi geren konu destek alacağınız kişinin uzmanlığını kanıtlıyor olmasıdır. Seçtiğiniz psikoloğunuzun psikoloji lisans mezunu ve uzmanlığını Klinik psikoloji, gelişim psikolojisi ya da uygulamalı psikoloji alanlarında yapmış olması önemlidir. Bu konudaki hassasiyetiniz kendinizi ve sevdiklerinizi yetkisiz sözde psikologlardan koruyacak önemli bir adımdır.

İkinci olarak dikkat edilmesi gereken nokta seçtiğiniz uzmanın aldığı psikoterapi eğitimleri ve süpervizyonlarıdır. Seçtiğiniz uzmanın farklı psikoterapi yöntemlerinde aldığı eğitim ve süpervizyonlar eşliğinde psikoterapi sürecini yürütüyor olmasıdır. Her yöntem herkes ve her problem için uygun olmayabilir. Bu nedenle terapi aldığınız uzmanın farklı psikoterapi yöntemleriyle danışanına destek sağlayacak donanımda olmalıdır.

Üçüncü olarak, uyguladığı psikoterapi yöntemlerinin bilimsel ve güncel araştırmalarla desteklenen teknikleri olması psikolog seçiminde diğer önemli bir faktördür. Günümüzde kullanılan yüzlerce psikoterapi yöntemi vardır. Bu yöntemlerin tamamı bilimsel çalışmalarla tedavi edici özellikleri kanıtlanmıştır. Ancak terapi adı altında psikoloji bilimi ile ilgisi olmayan farklı yöntemlere dikkat edilmelidir.

Son olarak, destek almak istediğiniz konudaki tecrübesi, sizinle kurduğu ilişki, etik değerlere önem vermesi ve seans ücretleri psikolog seçerken önemlidir.

En iyi Bursa Çoçuk Psikolog

0-17 Yaş İçin Hangi Özellikte Psikolog Seçmek Gerekiyor ?

Tıpkı yetişkinlerin olduğu gibi çocukların da her yaş döneminde farklı sebeplerle psikolojik desteğe ihtiyaçları vardır. Çocukların çok hızlı gelişim ve değişim göstermeleri sebebiyle anne babalar çocuklarının psikolojik ihtiyaçlarının farkına varmakta zorlanmaktadır. Bazen anne babalar çocukların yaşadığı psikolojik sorunları, gelişim süreçlerine bağlı ve geçici kriz dönemleriyle karıştırmakta ve tedaviyi ertelemektedir. 

Günümüzde Bursa Çocuk ve Ergen Psikoloğu’ na ulaşmak sadece parmaklarımızın ucunda. Sorunları ertelememek ve hızlı çözüm bulmak için mutlaka psikologlardan destek almak en doğrusudur. Bu hususta yapılan değerlendirmeler ve doğru psikoterapi yöntemlerinin kullanılmasıyla ebeveyn ve çocukları destekleyici bir süreç başlatmaktadır.

Çocuk ve ergenlerin sürekli bir psikolojik ve fizyolojik gelişim içerisinde olmaları, hızlı değişime uyum sağlamayı zorlaştırmaktadır. Bu durum ebeveynlerin Bursa çocuk ve ergen psikoloğu tavsiye arayışlarını artırmaktadır. Fiziksel ve ruhsal yapılarından dolayı yetişkinlere göre farklılık gösteren çocuk ve ergenlerin, psikolojik değerlendirme ve tedavi yöntemleri de farklı olmaktadır. Çocuğun yaşına ve gelişim sürecine uygun tedavi şekilleri benimsenirken; ebeveyn tutumlarının çalışılması ve desteklenmesi önemlidir.

Her çocuk ve ebeveyn, parmak izi gibi birbirinden farklı olsa da tüm anne babalar çocukları için en iyisini istemektedir. Bu noktada ebeveyn ve çocukların çalışacağı ruh sağlığı uzmanlarının deneyim ve çalışma alanları önem kazanmaktadır. Tüm anne babalar çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında eğitimli ve deneyimli psikologlarla çalışmak istemektedir. Fakat çocuk psikoloğu, ergen psikoloğu ve pedagog kavramları ebeveynlerin Bursa Çocuk ve Ergen Psikolog tavsiye arayışlarını zorlaştırmaktadır.

Çocuk ve Ergen Psikoloğu, psikoloji bölümü mezunu ve klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmış ya da çocuk gelişimi yüksek lisans yapmış uzmanlardır. Çocuk ve ergenlerle çalışabilmek için ayrıca çeşitli psikoterapi eğitimleri ve süpervizyon süreçlerini tamamlamış olmalıdır. Çocuk ve ergen psikolojisi, psikolojik hastalıkları tanı ve tedavi süreçleri hakkında uzmandır. Sorunları belirlemeye yönelik çeşitli değerlendirme envanterleri kullanmalıdır. Probleme uygun psikoterapi yöntemleri ile danışana fayda sağlamalıdır.

Pedagoglar, çocuk eğitimi uzmanlarıdır ve ülkemizde 1982 yılından beri pedagog unvanı ile mezun vermemektedir. Çocuk eğitimi konusunda uzman olan pedagoglar ebeveynlere çocuk eğitimi konusunda ve çocuklara eğitim alanlarında destek olmaktadır. Çocuk psikoloji alanında uzmanlıkları yoktur. Çocukların yaşadığı psikolojik sorunları tedavi etme konusunda yeterlilikleri bulunmamaktadır.
Bu noktada 0-17 yaş psikolog seçimi için dikkat edilmesi gereken konu destek alacağınız çocuk ve ergen psikoloğunun çalışma alanlarıdır. 

Çocuğunuzun problemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca çocuk psikoloğu arayışlarınızın olumlu sonuçlanması için destek aldığınız uzmanın eğitim durumu, çalıştığı terapi ekolleri ve deneyimlerini çalıştığı kurumun web sayfasını inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

En iyi Bursa Ergen Psikolog

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

0-15 yaş bireylerin duygusal ve biyolojik gelişimine bağlı psikolojik sorunlarına destek olacak psikolog seçmek önemlidir. Çocuğun yaşına bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik problemler farklılık göstermektedir. Bu nedenle çocukların gelişim özelliklerini iyi bilen ve bunları raporlayabilecek gelişim değerlendirme testleri uygulayan psikologlar seçilmelidir.

Çocuğun problemi dikkate alınarak, alanında uzman ve deneyimli Bursa çocuk psikoloğu tavsiye etmek önemlidir. Mesela 0-1 yaş bebekler genellikle uyku ve ağlama problemleriyle ebeveynlerini çaresiz ve yetersiz hissettirmektedir. Bunun nedeni, bebeklerin yaşadıkları sıkıntıları ağlamak ve uyku dışında ifade edememeleridir. Hem bebeklerin ihtiyaçlarını doğru karşılayabilmek hem de ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları ilişkiyi onarmak için Bursa Çocuk Psikologları iyi bir fırsattır. Ayrıca çocuğun ilerleyen yaşlarında psikolojik problemleri de bilişsel ve sosyal becerileri gibi değişmektedir. 2-4 yaş arası çocuklarda anneden ayrışma, yeme problemleri ve tuvalet alışkanlıkları ile ilgili psikolojik zorluklar sıkça yaşanır. Bu dönem çocukların özgüven gelişimi açısından oldukça önemlidir. Ericson’a göre çocuklar bu yaşlarında şüpheci ve utanç verici tutumlara karşı bağımsızlık ve özerklik kazandıkları çağdır. 

Sosyal becerilerin ve akran ilişkilerinin önem kazandığı 5-6 yaşındaki çocuklar, yaşamdaki rollerini oyunlarla belirler. Bu yaş çocuklarının ebeveynleri, genellikle çocuklarının rekabet ve kıskançlık duyguları ile baş etmekte zorlanır. Yeni şeyler deneme konusunda cesur hisseden çocukları suçluluk ve endişe duygusundan koruyarak girişimciliklerini teşvik etmek konusunda bir uzman çocuk psikoloğundan destek almak iyi olabilir. 7-11 yaş arası okul çağındaki çocuklarda yetenek ve başarıların önem kazandığı bir dönemdir. 

Sosyal yaşamlarında sıkça gündemde olan cinsiyet ayrışması, sorumluluk, din ve meslek seçimi ile ilgili konularda başarma ya da tam tersi yetersizlik ve aşağılık duygularının tohumları atılmaktadır. Çocukların ebeveynleri ile bu zorlu dönemlerinde psikolojik olarak destek alacakları Bursa’da hizmet veren çocuk psikologları ile iletişime geçmeleri en doğru çözüm yöntemidir.

11-17 yaş ile kimlik kazanımının geliştiği bu çağlar hem çocuklar hem de anne ve baba için en fazla psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan yaşlardır. Çocukların ebeveyninden, bilgi ve yeteneklerinden kuşku duyduğu bu yaşlara gelinmesiyle beraber çatışmalar artmakta ve Bursa ergen psikolog desteği faydalı olmaktadır. Kuşku dolu çatışmaların yaşandığı ergenlik döneminde biyolojik ve psikolojik değişikler, ergenin sosyal çevresiyle krizler yaşamasına neden olmaktadır. 

Kimlik kazanım sürecini başarıyla tamamlayamayan ergenler rol karmaşası yaşamaktadır. Ergenlik, anne babanın en çok eleştirildiği; dolayısıyla anne baba ile çatışmanın en fazla olduğu dönemdir. 

Ergenlik dönemindeki bir bireylerin en sık yaşadığı sorunlar aidiyet duygusu ile ilgilidir. Bu duygu ile kendine zarar verme, alkol, madde kullanımı gibi riskli davranışlarda bulunma ve akademik sorunlar artmaktadır.

Doğru Psikolog Seçimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir