Bursa Psikolog

Filial Terapi Nedir ?

Filial Terapi Nedir?

Filial terapi, anne babaların çocuğun bilişsel ve fizyolojik yaşı olduğu kadar duygusal ve psikolojik gelişimine uygun ilişki kurma becerilerini öğrendiği çocuk ile ebeveyn arasındaki bağı güçlendiren grup eğitimidir. Anne babalar genellikle farklı gelişim, öğrenme ve uyum süreçlerine sahip çocuklarla ilişki kurma konusunda zorlanmaktadır. Ebeveynler bazen hızlı bazen yavaş değişen ve gelişen çocukların gözüyle dünyaya bakmak yerine yetişkin gözlükleriyle çocukların dünyayı algılaması konusunda ısrarcı olabilmektedirler. Bu tutum ebeveyn çocuk ilişkilerine zarar vermektedir. Bu noktada Filial oyun terapisi ebeveynlerin tutarlı bir ortamda çocuklarına sorumluluk verme, karar verebilme ve duygularını ifade etme becerilerini deneyimledikleri bir ortam oluşturur.

FİLİAL OYUN TERAPİSİ

Filial Oyun terapisi grubunu yöneten terapist, hem danışan merkezli oyun terapisi hem aile terapileri hem de grup terapileri hakkında bilgi sahibi ve uygulama becerileri konusunda uzman olmalıdır. Filial Terapi grubunu yöneten terapist, ebeveynlerin çocuklarının duygularını tanıma, çocuklarına sınır koyma ve seçenek sunma becerilerini geliştirmesi konusunda yardımcı olur.

Bursa Çocuk Psikoloğu

Filial Terapi ile ne amaçlanır?

Filial terapi ile çocuk, anne-baba ve aile içindeki ilişkinin güçlenmesi ve psikolojik problemlerin çözümü amaçlanmaktadır. Terapist, ebeveynleri çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını anlamaları ve çocuklarına destek olmaları konusunda eğitmektedir. Böylece çocuk, anne baba ve tüm ailenin yaşadığı iletişim, güven ve kabulü artıran iyileştirici ve önleyici beceriler kazanmaları sağlanmaktadır. Bununla birlikte, çocuklarda görünen, ebeveyn tutumları ve iletişim şeklinden kaynaklanan psikolojik sorunların çözülmesine yardım etmektedir. Ebeveyn- çocuk ilişkisine dayanan bu yöntem ile çocuğun potansiyeline uygun bağ kurmalarını desteklemektedir. Filial terapisinden hem çocuklar hem de ebeveynlerin faydalanması amaçlanır. Çocuklar duygularını anlama ve ifade etme, kaygılarını yönetebilme, kendine ve diğerlerine güven geliştirme ve özsaygı geliştirme becerileri kazanırken; ebeveynler çocuklarını anlama, onları cesaretlendirme, sınır koyma ve seçenek sunma becerilerini öğrenir ve anne-baba olma kaygısı ile baş etmeleri konusunda faydalanırlar.

Filial Terapi süreci:

10 oturumluk Filial terapi sürecinde ilk üç oturumda ebeveynler, çocuklarının ihtiyaçlarını, kaygılarını ve duygularını anlamayı ve onları ifade etme becerilerini kazanmayı öğrenirler.  Böylece çocuklar özgüven ve özsaygı gelişimini sağlarken, anne ve babalar ise çocuklarının kaygı ve duygularını anlama, onları cesaretlendirme ve sınır seçenek sunma becerilerini geliştirirler. Çocuğun ruhsal gelişimi destekleyecek duygu tanıma ve yansıtma, sınır koyma ve seçenek sunma becerileri öğrenen ebeveynler, 4. Haftadan itibaren ebeveynlerin çocuklarıyla 30 dakikalık oyun oynarlar. Oynadıkları 30 dakikalık oyun videoları izlenir ve terapistin geri bildirimleriyle ilişkinin ihtiyaçları ve onarımı sağlanır.

Filial Oyun terapisi Oyuncakları Nelerdir?

Filial oyun terapisi anne ve babanın çocuklarıyla oyuncaklar aracılığı ile oyun oynadığı bir süreçtir. Bu nedenle çocukların ilişki kurma becerilerini geliştirebileceği, yaratıcı ve duygusal ifadeleri kolaylaştırıcı, agresif duygu ve davranışlarını dışa vurmasını destekleyen ve gerçek hayat oyuncaklarından oluşur. Bu oyuncaklar diğer zamanlarda oynadığı oyuncaklardan farklıdır. Oyuncaklar, pahalı ve satın alınmış olmak zorunda değildir. Ancak sadece özel oyun saatinde oynanan oyuncaklar olmalıdır. Bu nedenle tıpkı oyun saati gibi oyuncaklar da çocuklar için özel olarak seçilir ve sadece özel oyun saatinde oynanır.

Filial Oyun terapisi evde nasıl uygulanır?

Filial oyun terapisini evde uygulamak isteyen ebeveynler, aldıkları grup eğitimi ile çocukları için oluşturdukları özel oyun zamanında nasıl davranmaları gerektiği, hangi kuralların uygulanması gerektiği konusunda bilgi sahibi olurlar. Ebeveynler öğrendiklerini uygulayarak haftada bir defa oynadıkları oyun saatini sadece bir defa video kaydı alır. Böylece ebeveynler uzman desteği ile hem deneyimleyerek hem de gözlemleyerek çocukları ile öz disiplin becerilerini kendi evlerinde uygulayarak öğrenirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir