EKİBİMİZ

Klinik psikolog büşra kırca

Aldığı Eğitimler

Psikoloji lisansını Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde “The Meaning og Life and Ego Resiliency Among University Students in Turkey” teziyle tamamlayan Büşra Kırca, çeşitli anaokullarında 3-5 yaş arası çocukların akran ve yetişkinlerle olan ilişkilerinde, bağlanma ve ayrılık konusunda problem yaşayan çocukların akranlarına uyumunu artırmak için oyun terapisi ve aile görüşmeleri yapmıştır. Çocukların psiko-sosyal gelişimlerini raporlayarak, uyguladığı çocuk gelişim testlerine göre, çocuklarla, duyguları tanıma, öfke yönetimi, akran ilişkileri gibi konularda grup ve bireysel çalışmalarda bulunmuştur. Kurumlarda psikolog olarak çalışırken aynı zamanda mesleki gelişimi için aile danışmanlığı, psikolojik değerlendirme testleri ve terapi eğitimlerine devam etmiş, yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında “Yaş ve Cinsiyetin Psikolojik Savunma Mekanizmaları Üzerindeki Etkileri” ni konu alan tezi ile mezun olmuştur. Öğrenciliği sırasında aldığı Şema terapisi eğitimi ve Bilişsel ve davranışçı terapi tekniklerini üniversitede asistan psikolog olarak uygulama fırsatı buldu. Halen çocuk gelişim değerlendirme testleri ve psikolojik değerlendirme testlerini uygulamakta, aile ve çift, çocuk ergen, bireysel ve grup psikoterapilerine  İstanbul Psikodrama Enstitüsü‘nün öğrencisi olarak devam etmektedir.

Uyguladığı Testler

En iyi Bursa Psikologlar

Psikolojik Danışman Feyza Karakoç

Aldığı Eğitimler

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümünden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitiminden sonra çeşitli danışmanlık merkezleri ve anaokullarda gönüllü çalışmalar yaparak mesleki becerilerini geliştirmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini ve Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlayarak aktif olarak online ve yüz yüze olarak çocuk, ergen ve yetişkin almaya başlamıştır.  Otizmli çocuklarla dikkat eğitimi, davranış bozukluğu, öfke problemlerine yönelik çalışmalarda bulunmuştur Gönüllü olarak Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneğinde aktif olarak danışan görmektedir. Farklı yaş gruplarında çocuk/ergenlerle bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek sanat grupları yürütmektedir. Sınır koyma ve pozitif disiplin, Özgüven, Aile içi iletişim problemleri, Sosyal  ilişkiler, Ebeveyn danışmanlığı, Okula adaptasyon sorunları, Ebeveyn-çocuk bağlanması, Sınav/performans kaygısı, Ayrılma kaygısı, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Okul başarısızlığı, Akademik zorlantılar, Öğrenme bozuklukları, Duygusal ve davranışsal problemler, Öfke problemleri, Kaygı bozuklukları, Bilişsel değerlendirme/müdahale, Gelişimsel değerlendirme, Yeme, tuvalet, uyku alışkanlıkları/problemleri ve Fobiler/Korkular çalışma alanlarıdır.

Uyguladığı Testler

Psikolojik Danışman Buse Tabaklı

Aldığı Eğitimler

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisansını Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tamamlayan Buse Tabaklı; çeşitli ilköğretim kurumlarında staj yaparak çocukların okula uyum süreçleri, akran ilişkileri, sınav kaygısı, internet bağımlılığı, bağlanma-ayrılık korkusu, öfke yönetimi, duyguları tanıma gibi konularda bireysel görüşmeler gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda almış olduğu Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Bütüncül Oyun Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Dans ve Hareket Terapisi, Maruz Bırakma Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi gibi eğitimlerin yanı sıra aldığı eğitimlere devam etmektedir.

Psikolojik Danışman Buse Tabaklı çocuk ve ergen çoğunlukta olmak, üzere yetişkin, çift ve aile terapisi alanlarında da danışan görmekte ve psikolojik değerlendirme testlerini uygulayabilmektedir.

Uyguladığı Testler

Klinik psikolog Mustafa mutlu

Aldığı Eğitimler

   
          Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesinde tamamlayan Mustafa Mutlu uzmanlığını Esenyurt Üniversitesinde başarıyla tamamlamıştır. Lisans eğitimi klinik stajını Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yapmıştır. Lisans eğitimi sürecinde sokak çocukları ve dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalara aktif olarak katılmıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde ise Samatya İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Zeynep Kamil Kadın Doğum Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Devlet Hastanesinde hamile kadınlara yönelik projelere destek olmuştur. Uzmanlık Klinik Stajını ise Doç. Dr. Solmaz Türkcan’ın kliniğinde tamamlamıştır. Özel bir Rehabilitasyon Merkezinde Otistik ve Down Sendromlu çocuklarla beraber çalışmıştır. Akademik çalışmalarına devam eden Mustafa Mutlu Bütüncül Psikoterapi yaklaşımını benimsemiştir.
         Uzun yıllardır Çocuk – Ergen – Yetişkin – Çift ve Aile terapisi alanlarında danışanlarına hizmet vermeye devam eden Mustafa Mutlu psikoterapide ilgi ve araştırma alanları olarak Dinamik Psikoterapi (Masterson-Kernberg-Kohut), Varoluşçu Psikoterapi ve Erickson Stratejik Psikoterapi kuramları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Uyguladığı Testler

En iyi Bursa Psikologlar

Klinik psikolog Özlem Efe

Aldığı Eğitimler

 

       Lisans eğitimini Bakü Devlet Üniversitesi psikoloji bölümünde tamamlayan Özlem Efe uzmanlığını ise T.C. Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde başarıyla tamamlamıştır. Lisans eğitiminden sonra Özel Eğitim Kurumları ve Kadın Sığınma Kurumlarında aktif olarak görevler alan Özlem Efe Yüksek Lisans eğitimi süresince 2015 – 2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalında Prof. Dr. V. Alp Üçok yürütücülüğünde psikotik hastalara grup çalışmalarında, bireysel terapi çalışmalarında stajyer psikolog olarak çalışmıştır.

         Uzmanlık eğitiminde bitirme projesi olarak Yard. Doç. Dr. Özlem Mestcioğlu Gökmoğol koordinatörlüğünde yürüttüğü çalışmada ‘‘Psikotik hastalara bakım sağlayan kişilerde duygu dışa vurumu’’ konusunda bitirme projesini başarıyla tamamlamıştır.
         Uzman Klinik Psikolog Özlem Efe aktif olarak çocuk, ergen, yetişkin, çift ve aile terapisi alanlarında danışan görmekte ve nöropsikolojik testleri uygulamaktadır.

Uyguladığı Testler

En iyi Bursa Psikologlar

Her şey iyi hissettirebilir, psikoterapi iyileştirir !

Kaygı bozuklukları, öfke kontrolü, iletişim, romantik ilişkiler ve daha birçok konu ile ilgili randevu alabilirsiniz.

Hemen Arayın 

×

Merhaba!

WhatsApp'ta iletişim kurmak için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın veya 0531 662 3087 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz ?