Çocuk ve Ergen, Çocuk ve Ergen Psikoterapisi, Genel

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Hakkında Tüm Merak Edilenler

Çocuk ve ergen psikoterapisi hakkında unutulmaması gereken en önemli nokta duygusal, bilişsel ve psikolojik   olgunlaşma süreci olduğudur. Bu nedenle gelişmenin ve olgunlaşmanın devam ettiği bir süreçtir.  Özellikle ergenlerin bedenlerindeki değişiklikler kadar ruhsal değişiklikleri, anne babaları çocuklarını nasıl dış dünyadaki kötülüklerden koruyacakları konusunda kaygılandırmaktadır. Bu durum ebeveynlerin çaresiz ve yetersiz hissetmelerine neden olmaktadır. Oysa ki, bebeklik döneminde emekleyerek başlayan ayrışma çabaları ergenlikte ailesinden uzaklaşarak duygusal ve sosyal kimlik oluşumlarını destekler.

Ergenlik döneminde, erkeklerde kendine ya da etrafına zarar verici riskli davranışlar ve tehlike göze alma durumları artar. Kızların ise doğurganlık yetisinin gelişmesiyle birlikte gergin ve sinirli olarak geçirdikleri bir süreçtir. Ebeveynlerinkinden farklı zamanda büyüyen gençler, yaşadıkları ortamlara uyum sağlamak için akranlarıyla fazlaca vakit geçirirler. Böylece yeni düzene karşı başa çıkma becerileri ve stratejiler geliştirirler. Bu nedenle çocukluk ve ergenlik döneminde olan bireylerin büyüme evresinde farklı engellerle karşılaşmaları normaldir. Ayrıca, ergenlerde en çok zarar verici sonuçlara neden olabilecek sosyal izolasyon ve akranlarıyla aşırı sosyalleşme gözlemlenmektedir.  Bu süreçte bireylerin farklı engellerle karşılaşmaları normaldir. Ancak bazen ergenlerin kimlik arayışları bağımsızlaşma ve yeniliklere açık olma arzuları olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Bununla birlikte ebeveynlerin çocuk ve ergen olduklarını unutmadan çocuklarına destek olmaları dönemin daha kolay ve zararsız tamamlanmasını sağlar. Çocukların nörolojik değişimlerinin farkında olarak farklı yollarla iletişimi artırmak, aile içi gerilimi ve kopmaları önleyecek en önemli güçtür. Bazı durumlarda ebeveyn desteği yeterli olmamakta ve profesyonel bir desteğe ihtiyaç olmaktadır. Çocuk ve ergen psikoterapisi sürecinde fizyolojik, nörolojik ve psikolojik gelişim dikkate alınarak iyileşme ve uyum sağlanır.

Temenos Psikoloji uzmanları, çocuk ve ergen bireylerin sosyal sorunlarının dışındaki psikolojik sorunlarına da çözümler üretmektedir. Çocuk ve ergen psikoterapistleri, ebeveyn ile yaptığı değerlendirmeden sonra danışan için en uygun yöntemi belirlemektedir. Terapistler tedavi yöntemini belirlerken danışanın yaş, cinsiyet ve ebeveyn tutumlarına dikkat etmektedir. Böylece danışanın terapistiyle rahat ve güvenli ilişki kurabilmesi ve duygularını ifade edebilme fırsatı sağlamaktadır.

Unutmayın, çocuğunuz hangi gelişim evresinde olursa olsun ve ne tür psikolojik problem yaşarsa yaşasın, önemli olan ilişkiyi korumaktır. Çocuklukta ve ergenlikte yaşanacak sorunları ortadan kaldırmak ve engellemek mümkün değildir, ancak iletişim ile tehlikelerden korumak mümkün. Tıpkı bir şelalenin akışını durduramadığımız gibi, sadece onun gücünden faydalanabiliriz.

Çocuk ve Ergen Terapi Alanları

 1. Akademik kaygı
 2. Okul başarıları
 3. İçe kapanıklık ve sosyal kaygılar
 4. Uyum ve davranış problemleri
 5. Öfke sorunları ve saldırganlık
 6. Tikler
 7. Enurezis ve enkopresiz
 8. Kardeşleri kıskanma
 9. Yalan söyleme
 10. Tırnak yeme ve parmak emme
 11. Madde bağımlılıkları
 12. Kleptomani
 13. Bilgisayar bağımlılığı
 14. Takıntı – zorlantı hastalığı
 15. Sınav kaygıları
 16. Depresyon
 17. Karşı gelme bozukluğu
 18. Evden ya da okuldan kaçma
 19. Sosyal fobi ve kaygılar
 20. Yeme sorunları
 21. Çocukluk dönemi depresyonları
 22. İnatçılık
 23. İstismar
 24. İletişim ya da kendini ifade etme güçlükleri
 25. Ergenlik
 26. Kimlik bunalımları
 27. Aile ve arkadaş ilişkileri
 28. Çocuklarda ölüm kavramı
 29. Çocuklarda ayrılık kaygısı
 30. 2 yaş sendromu
 31. Çocuklarda uyku bozuklukları
 32. Travma sonrası stres bozukluğu

Çocuk Terapisinde Çalışma Alanları

Çocukluk dönemi karakter gelişiminin ve kimlik oluşumunun sağlandığı en önemli evredir. Kimlik oluşumunun özellikle ilk 6 yılda olduğu yönünde bir çok kuram vardır. Bu kişilik kuramlarına göre çocuklar, kendilerini ve dünyayı bakım verenin gözünden, onların tepkileriyle deneyimlerler. Çocukların kimlik gelişimleri ilk olarak, duyu organları aracılığıyla anneleriyle kurdukları ilişkiyle başlar. Sonra, çocuğun anne ile kurduğu sağlıklı ilişki sayesinde güven, bağımsızlık, girişkenlik, işbirlikçi olma özellikleri gelişir. Bu nedenle bakım verenin çocuğu ile kurduğu ilişki, sağlıklı bir yetişkinlik dönemine iyi bir yatırımdır. Çocukluk döneminde deneyimlediği güven duygusu sayesinde çocuklar, umutla yaşamlarını sürdürürler. Bununla birlikte bağımsız olmaları desteklenen çocuklar kuşku ve suçluluk hissetmeden girişken, cesaretli ve yaratıcı bireyler olurlar.

Gerek ebeveyn tutumları gerek çocuğun doğuştan getirdiği mizaç özellikleri karakter oluşumlarını olumlu ve olumsuz etkilemektedir. Bu süreçte aileler kendilerini yetersiz ve çaresiz hissetmekte ve ne yapacağı konusunda kaygılanmaktadır. Bu noktada çocukların yaşadığı psikolojik problemlerle baş edebilmeleri konusunda hem çocukların hem de ailelerin bir uzman desteği almaları önemlidir. Temenos Psikoloji uzmanları, ayrıntılı değerlendirme sonrasında uygun tedavi protokolü ile düzenli seanslarla 0-12 yaş bireylerde iyileşme sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir